Onze expertise

Onze expertise

Onze expertise strekt zich uit over diverse disciplines; alle laatste tendensen en wijzigende wetgeving worden steeds op de voet gevolgd door onze coaches. Wij streven naar uitmuntendheid in élk van onderstaande domeinen en hebben een zéér ruime ervaring opgebouwd inzake know-how en implementatie van onderstaande vakgebieden:

Food Safety Culture

Dat de implementatie van een voedselveiligheidscultuur bijdraagt tot het welslagen van een veilig en kwaliteitsvol beleid, werd nu ook door de Europese Commissie erkend. De Verordening (EU) 852/2004 werd immers herzien en Food Safety Culture zal fungeren als belangrijke (wettelijke) pijler voor voedselveiligheid in de hele EU.

Daarnaast maakt Food Safety Culture ook expliciet deel uit van het eisenpakket in vigerende lastenboeken zoals BRCGS en IFS.

Food Safety Culture geldt hier als antwoord op de behoefte om veilige en kwaliteitsvolle voedselpraktijken te omarmen op een meer fundamenteel niveau. 

Over het algemeen is ‘voedselveiligheidscultuur’ een moeilijk concept voor kwaliteitsmanagers. Het is abstract, moeilijk aantoonbaar en niet eenvoudig te controleren. Toch wordt het steeds belangrijker, ook binnen het wettelijke kader. Een bedrijfscultuur waarin voedselveiligheid verankerd is, draagt immers aantoonbaar bij tot het welslagen van uw beleid, uw kwaliteit en successen.

Het management is de drijvende kracht achter de beleidsvisie; het management dient tevens normen en waarden uit te dragen binnen de gehele organisatie. Toewijding van alle medewerkers én aanscherpen van voedselveiligheidsbewustzijn -en dit op alle niveaus van de organisatie- zijn daarbij belangrijke kernbegrippen. Ook de kwaliteitsmanager heeft een belangrijke taak teneinde het gewenste niveau van een duurzame ‘voedselveiligheidscultuur’ te bereiken.

Hoe voedselveiligheidscultuur aanscherpen in uw onderneming? Op zoek naar tips & tricks om de cultuur correct te evalueren en/of te implementeren? Wij hebben de nodige expertise opgebouwd en staan u graag met raad en daad bij.

HACCP

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Point’. HACCP is een risico-analytische studie om potentiële food safety-gevaren te onderzoeken en -waar nodig- de juiste beheersmaatregelen te implementeren in een productieomgeving, keuken, tijdens distributie of stockage, ...

De studie richt zich op voedselveiligheid en heeft als finaal doel voedselproductie- en/of distributieprocessen onder controle te houden om zodanig voedselveiligheidsgevaren te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Het is bij wet verplicht een HACCP systeem te implementeren voor elke exploitant die actief is in enig stadium van de productie, verwerking of distributie van voedingsmiddelen (uitgezonderd de primaire producent).

Alle experts van Eva Moens Consult kunnen terugvallen op jarenlange expertise m.b.t. het correct uitvoeren en implementeren van HACCP-studies. Wij delen graag onze kennis en staan klaar om u te helpen bij een grondige HACCP-herziening of volledige implementatie van uw HACCP-plan.

BRCGS

BRCGS staat voor 'Brand Reputation through Compliance Global Standards'. 

BRCGS is een toonaangevend wereldwijd erkend merk dat vertrouwen helpt op te bouwen in de supply chain. De wereldwijde BRCGS-normen voor voedselveiligheid, verpakking & verpakkingsmaterialen, opslag & distributie, ... vormen dé standaard voor goede productiepraktijken en risicogebaseerd produceren of handelen. Ze helpen klanten te verzekeren dat producten veilig, legaal en van hoge kwaliteit zijn.

De lastenboeken, of zogenaamde ‘global standards’, borgen diverse eisen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. Een hele reeks standaarden werden reeds ontwikkeld waaronder:  de ‘Global Standard for Food Safety’, de ‘Global Standard for Packaging and Packaging Materials', de 'Global Standard for Storage and Distribution', een 'glutenvrij certificatieprogramma', enz. Een volledig overzicht van alle normen vindt u hier: https://www.brcgs.com/brcgs.

Onze consultants hebben jarenlange ervaring met de implementatie van BRCGS-normen in een productie-, verpakkings-, stockage- of distributieomgeving. Meer in het bijzonder bieden wij u gespecialiseerde expertise inzake:

 • de nieuwste eisen m.b.t. Food Safety Culture & het Whistle-Blowing concept  
 • het onderbouwen van een allergenenbeleid conform de BRCGS-eisen
 • implementatie van HACCP volgens de vigerende BRCGS normen
 • risico-analyse van de grondstoffen
 • de vereisten m.b.t. reiniging en desinfectie
 • beheersing van vreemde voorwerpen (o.m. metaaldetectie, ...)
 • ....

Verder kan u rekenen op uitgebreide ervaring en expertise inzake verpakkingsactiviteiten (The Global Standard for Packaging and Packaging Materials) alsook gefundeerde know-how en ervaring m.b.t. distributie en stockage activititeiten (The Global Standard for Storage and Distribution).

Meer info is ook terug te vinden op www.brcgs.com.

IFS

IFS staat voor International Food Standard.  Het is de Duits-Franse tegenhanger van het Britse BRCGS systeem.  Beide normen zijn sterk vergelijkbaar qua inhoud, maar leggen hier en daar andere accenten.

De IFS lastenboeken hebben, net zoals de BRCGS standaarden, tot doel om risico’s m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit te beheersen om aldus een veilig en kwaliteitsvol voedingsmiddel op de markt te brengen.

Daartoe worden diverse eisen gesteld en dienen bedrijven een gedocumenteerd kwaliteitszorgsysteem/-handboek te ontwikkelen.

Onze experts hebben de nodige know-how m.b.t. de implementatie van volgende IFS standaarden:

 • IFS Food
 • IFS Global Markets Food
 • IFS Wholesale / Cash & Carry
 • IFS Logistics
 • IFS Global Markets Logisitics
 • IFS Broker
 • IFS PACsecure 
 • IFS Food Store

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere vragen.

Meer info vindt u tevens op www.ifs-certification.com.

FSSC 22000 / ISO 22000

De ISO 22000 norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid, gericht naar alle schakels in de voedselketen. De norm werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De standaard werd afgeleid van de ISO 9000-reeks, doch richt zich specifiek naar voedingsgerelateerde ondernemingen. De volledige naam van de standaard is "ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen".

De eisen die ISO 22000 stelt, bevatten de volgende elementen, gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act principe:

 • inzicht verkrijgen in de context van de organisatie
 • leiderschap en betrokkenheid management
 • planning
 • ondersteuning
 • uitvoering
 • evaluatie van de prestaties 
 • verbetering

Er wordt van bedrijven verwacht dat ze, op basis van risico-analyse, relevante eisen bepalen en implementeren.

FSSC 22000 staat voor: "Food Safety System Certification 22000" en is een combinatie van ISO 22000 aangevuld met basisregels voor hygiënisch werken (prerequisite program; PRP) in de vorm van een 'Technical Standard' (TS 22002) én aangevuld met de 'additional requirements'.

Dit framework biedt een kader voor het effectief beheren van de verantwoordelijkheden van uw organisatie op het gebied van voedselveiligheid. FSSC 22000 wordt volledig erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI) en toont aan dat uw bedrijf beschikt over een robuust voedselveiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan de vereisten van uw klanten en consumenten.

Met de revisie van de norm (versie 5 - heden versie 5.1) werd de High Level Structure (HLS) geïntroduceerd: een nieuwe structuur én nieuwe management-systeemvereisten in relatie tot risico-gebaseerd denken op organisatieniveau. Een andere verrijkende én significante wijziging is vervat in de inzichten m.b.t. het vernieuwde 'HACCP Hazard Control Plan', waarbij een verduidelijking van de analytische benadering voor OPRP's en CCP's niet enkel de gevaren (hazards), maar tevens de beheersmaatregelen onder de loep neemt. Tot slot omvat de nieuwe norm belangrijke wijzigingen m.b.t. controle van extern geleverde processen, producten en diensten.

Meer info op: www.fssc22000.com.

FSMA - PCQI

De Food Safety Modernization Act (afgekort FSMA) heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS te waarborgen. De FSMA regelgeving is van toepassing voor alle bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS.

De FSMA werd stapsgewijs ingevoerd. Voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers was de ingangsdatum 19 september 2016. Voor bedrijven met minder dan 500 werknemers was dat 18 september 2017. Zeer kleine bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen dollar kregen tijd tot 17 september 2018.

Teneinde tegemoet te komen aan de FSMA richtlijnen, dient u enerzijds uw voedselveiligheids- en kwaliteitszorgsysteem aan te passen aan de FSMA (namelijk het opstellen van een Food Safety Plan in al zijn aspecten zoals voorgeschreven door de wetgeving); én geldt anderzijds de verplichting dat uw organisatie moet beschikken over een PCQI (Preventive Controls Qualified Individual).

Er zijn een aantal verantwoordelijkheden die volgens de “Preventive Controls for Human Food Regulation”  moeten uitgevoerd worden door de PCQI; deze omvatten:

 1. voorbereiden van het Food Safety Plan
 2. validatie van de Preventive Controls
 3. records review
 4. heranalyse van het Food Safety Plan

De PCQI dient te beschikken over een geldig certificaat; deze functie mag zowel intern als extern opgenomen worden.

Eva Moens Consult heeft de nodige expertise in huis om u te ondersteunen bij het actualiseren van uw kwaliteitshandboek conform de richtlijnen van FSMA. Tevens beschikken onze consultants Catherine Keirse en Sarah Laenen over het PCQI-diploma en kunnen zij derhalve deze functie voor uw bedrijf invullen.

Interesse of vragen i.v.m. FSMA: neem vrijblijvend contact, we helpen u graag verder.

Interne audit / Interne auditor / leveanciersaudits

Interne audits zijn een fundamenteel onderdeel van uw HACCP- en kwaliteitszorgsysteem. Grondige audits leggen belangrijke pijnpunten bloot en brengen tekortkomingen tijdig in beeld. Als finale doelstelling leiden audits tot een continu verbeter-management.

Desalniettemin schieten interne audits (of inspecties) / leveranciersaudits hun doel soms voorbij; diverse redenen kunnen aan de basis van dit probleem liggen.

Eva Moens Consult ondersteunt u op verscheidene manieren bij uw audits of inspecties. 

U kan bijvoorbeeld (interne / leveranciers) audits of inspecties uitbesteden aan één van onze experts. Deze aanpak doorbreekt de bedrijfsblindheid en leidt tot nieuwe inzichten. Een transparant audit-rapport én bijhorend accuraat advies is onze garantie! 

Anderzijds werpt een grondige on-the-floor training tot ‘interne auditor’ tevens zijn vruchten af! Daarbij focussen we op kennis-overdracht en worden de juiste methodieken aan de man gebracht.

Informeer u vrijblijvend voor verder advies!

Reiniging en desinfectie

Eén van de belangrijke basisvoorwaarden van een kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem is reiniging en ontsmetting.

De efficiëntie van reinigings- en desinfectieprocedures is van doorslaggevend belang voor de goede hygiëne van de productie-omgeving, de houdbaarheid van levensmiddelen, maar tevens m.b.t. het vermijden van kruisbesmetting van allergenen en nabesmetting met pathogenen.

De wijze waarop gereinigd kan worden, de factoren die reiniging en ontsmetting beïnvloeden, maar tevens technologische aspecten zoals kennis rond detergenten & desinfectantia, rond reinigings- en ontsmettingsmethoden & -systemen, … spelen een belangrijke rol bij correcte toepassing van deze basisvoorwaarde.

Wenst u meer info over deze onderwerpen? Of wil u, samen met ons, uw verificatiemethodes van reiniging en ontsmetting toetsen aan de vigerende wetgeving of aan (commerciële) lastenboeken zoals bvb. BRCGS, IFS, FSSC 22000… : contacteer ons en we helpen u graag verder.

Migratie, MOSH & MOAH

Levensmiddelen komen voortdurend in contact met andere materialen: machine-onderdelen tijdens productie, hulpmiddelen zoals handschoenen of klein materiaal, maar bovenal de verpakkingsmaterialen waarmee levensmiddelen op de markt worden gebracht.

Verpakkingsmaterialen hebben verscheidene functies: ze beschermen het levensmiddel tegen invloeden van buitenaf, ze maken het mogelijk om te communiceren met eindconsument of gebruiker (etikettering), ze kunnen zelfs houdbaarheidsverlengend werken, ... 

Echter kan er tevens migratie of set-off optreden. Dit zijn processen waarbij bepaalde stoffen uit het contact- of verpakkingsmateriaal, ongewild migreren naar het levensmiddel. De wetgever (Europese Verordening 1935/2004) stelt dat contact- en verpakkingsmaterialen voor voeding:

 • geen bestanddelen mogen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument
 • niet tot onaanvaardbare wijzigingen in samenstellingen van levensmiddelen mogen leiden
 • geen aantasting van organoleptische eigenschappen van voedingsproducten mogen veroorzaken

Als voedingsproducent dient men alles in het werk te stellen alsook de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde deze vereisten na te komen. De keuze van het contact- of verpakkingsmaterialen, maar tevens bepaalde factoren (zoals temperatuur, aard van het levensmiddel, contacttijd enz) zijn bepalend en van doorslaggevend belang om migratie onder controle te houden.

Onze experts, Claude Pardo en Sarah Laenen, hebben zich verdiept in de migratiewetgeving en alle bovenwettelijke normen. Zij staan klaar voor al uw vragen m.b.t. migratie, set-off, functionele barrières, MOSH, MOAH, OML & SML,...

Autocontrole

Autocontrole is per definitie het geheel van maatregelen die door de exploitant worden genomen om ervoor te zorgen dat levensmiddelen in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan

 1. de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid (gebaseerd op de principes van HACCP);
 2. de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit en
 3. de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid

(Bron: Koninklijk Besluit van 14/11/2003)

De implementatie van een autocontrolesysteem is in België een wettelijke verplichting, met vrije keuze tot certificatie van het systeem.

In de eerste plaats betekent dit dat elk bedrijf uit de voedselketen een gestructureerd kwaliteitszorgsysteem (zogenaamd autocontrolesysteem) moet ontwikkelen en implementeren om toezicht op zichzelf uit te oefenen en aldus voedselveiligheid, kwaliteitszorg en traceerbaarheid op continue basis te borgen.

Binnen het kader van autocontrole (zelfcontrole) wordt de verantwoordelijkheid voor de productie van hygiënisch en veilig voedsel dus bij de operatoren zelf gelegd.  Zodoende neemt elke schakel van de keten zijn verantwoordelijkheid op, wat bijdraagt tot een betere voedselveiligheid.

BIO

Het gebruik van de term 'bio' of 'biologisch' is bij wet beschermd.  

Om levensmiddelen als 'biologisch' in de handel te brengen, dienen operatoren gecontroleerd te worden (door een daartoe erkende instelling) tegen de vigerende bio-regelgeving.

Onze consultants hebben zich verdiept in de bio-wetgeving en staan u graag met raad & daad bij om een correct stappenplan richting bio-certificatie te implementeren. Heeft u vragen over de bio-wetgeving, over het verloop van een bio-controle of over de wijzigingen in de nieuwe bio-regelgeving: aarzel niet en contacteer ons. We helpen u met veel plezier verder.

Etikettering

De spelregels betreffende etikettering van voorverpakte levensmiddelen, worden bepaald door de Europese Verordening 1169/2011 (Food Information to Consumer, afgekort FIC-wetgeving).

De producent stelt het etiket op, de wetgever bepaalt welke info op het etiket moet én mag staan.

De etiketteringsregelgeving is één van de meest complexe wetteksten in het landschap van de warenwetgeving. Worstelt u met enkele 'grijze zones' of andere onduidelijkheden? Of heeft u vragen m.b.t. de ingrediëntenlijst, de houdbaarheidsdeclaratie, de hoeveelheidsvermelding of andere ... : aarzel niet en contacteer ons.

In onderstaande sommen we de belangrijkste verplichte aanduidingen op:

 • de verkoopsbenaming
 • de ingrediëntenlijst
 • de allergenen (benadrukt in typografie in de ingrediëntenlijst)
 • KwID (kwantitatieve ingrediëntendeclaratie - enkel van toepassing in bepaalde gevallen)
 • de houdbaarheidsdatum
 • de bewaar- en/of gebruiksvoorwaarden (bvb: koel bewaren, ...)
 • naam en adres
 • de gebruiksaanwijzing (enkel verplicht indien noodzakelijk)
 • het alcohol-volume gehalte (voor dranken met een alcohol-volumegehalte > 1,2%)
 • de nettohoeveelheid
 • het land van oorsprong (enkel verplicht in bepaalde gevallen)
 • de voedingswaarde
 • de lotcode
 • enkele specifieke vermeldingen zoals: 'verpakt onder beschermende atmosfeer', 'met zoetstoffen', ...

Onze experts hebben zich allen verdiept in de etiketteringswetgeving; zijn vertrouwd met de grijze zones én de specifieke interpretaties van bepaalde wetteksten. Voor al uw vragen of onduidelijkheden: contacteer ons.

Allergenen

Een voedselallergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op een bepaalde stof (eiwit) in een voedingsmiddel. De inname van deze stof kan bij gevoelige personen tot allergische reacties leiden (vlekken op de huid, jeuk, buikpijn, benauwdheid en in extreme situaties kan dit leiden tot een anapylactische shock - een levensbedreigende situatie). Een voedselintolerantie heeft, in tegenstelling tot een allergie, geen oorsprong in het immuunsysteem. Toch kunnen de symptomen heel gelijklopend zijn.

Voedingsstoffen die allergische reacties veroorzaken, noemen we voedselallergenen. Zelfs een kleine inname van de stof, kan bij sommige allergiepatiënten tot ernstige lichamelijke reacties leiden.

De meest voorkomende allergenen zijn vaak verschillend van regio tot regio; ook leeftijd speelt een belangrijke rol (kinderen hebben vaak andere voedselallergieën dan volwassenen).

In de Europese regelgeving werden 14 allergenen vastgelegd bij wet. Deze allergenen moeten in de etikettering van voedingsmiddelen duidelijk worden vermeld. Het betreft volgende allergenen (bron: Verordening 1169/2011):

 • glutenbevattende granen (tarwe -zoals spelt en khorasantarwe), rogge, gerst, haver)
 • schaaldieren
 • eieren
 • vis
 • aardnoten
 • soja
 • melk
 • noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten)
 • selderij
 • mosterd
 • sesamzaad
 • zwaveldioxide en sulfieten (in concentraties > 10ppm)
 • lupine
 • weekdieren

Heeft u technische vragen m.b.t. voedingsallergenen en/of allergische reacties? Of wenst u uw allergenenbeleid gefundeerd uit te werken? Hoe allergenen etiketteren? En wat met kruisbesmetters? Wat is VITAL en hoe implementeren?

Op bovenstaande en vele andere allergenen-vraagstukken, hebben wij het antwoord klaar staan. We helpen u graag verder, contacteer ons vrijblijvend.

Food defense

Food defense is het beveiligen van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen. Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, dat uitgaat van onopzettelijke besmettingen.

Het vakgebied food defense is ontstaan in de VS in 2001. Na de aanslagen van 11 september 2001 benoemde de Amerikaanse overheid de voedingsindustrie tot een van de vitale infrastructuren. In 2002 werd de Bioterrorism Act aangenomen. De FDA (Food and Drug Authority) heeft naar aanleiding hiervan food defense-eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor Amerikaanse ondernemingen, maar ook voor ondernemingen die hun producten op de Amerikaanse markt afzetten.

In België (en de rest van Europa) staat food defense veelal nog in de kinderschoenen. Echter: sedert 2012 maakt Food Defense ook onderdeel uit van de lastenboeken IFS (International Food Standard), BRC (Global Standard for Food Safety) en FSSC 22000. Bedrijven dienen een food defense-plan opgesteld en geïmplementeerd te hebben.

De eisen zijn uitgebreid en hebben onder andere betrekking op

 • Een risicoanalyse
 • Terreinafscheiding
 • Gecontroleerde toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten
 • Identificatie en registratie van bezoekers, externe dienstveleners en transporteurs

Food defense en voedselveiligheid hebben hetzelfde doel: een veilig product om consument, merk en branche te beschermen. De methode en kennis voor food defense is echter totaal verschillend van voedselveiligheid: de HACCP-methode is niet geschikt voor food defense. Food defense vereist security-kennis. Belangrijk is tevens dat maatregelen op het gebied van food defense productie- en logistieke processen niet verstoren.

Eva Moens Consult ontwikkelde een specifieke methodiek m.b.t. risico-analyse (TAA en TACCP-methodiek). Wij delen onze kennis graag met u!

Food fraude

Elk bedrijf moet een gedocumenteerde risicobeoordeling uitvoeren van elke grondstof of groep van grondstoffen (inclusief verpakkingen)  om potentiële risico’s inzake food fraude/vervanging te bepalen:

 • de risicobeoordeling moet mede de basis vormen voor de acceptatie- en testprocedure van grondstoffen
 • de risicobeoordeling moet mede de basis vormen voor de processen die worden toegepast voor goedkeuring en bewaking van leveranciers
 • de risicobeoordeling moet mede de basis vormen voor de controles van de productieprocessen
 • de risicobeoordeling zal telkens worden toegepast bij veranderingen in  economische omstandigheden en marktkennis waardoor de dreiging kan veranderen. Dit wordt formeel jaarlijks herzien.
 • de risicobeoordeling wordt ten minste jaarlijks formeel intern doorgelicht en/of herzien
 • de risicobeoordeling moet minstens jaarlijks door het hoger management beoordeeld worden

De risicobeoordeling moet omvatten: een gedocumenteerd onderzoek om de kwetsbaarheid van alle grondstoffen (of groepen van grondstoffen) in de leveranciersketen m.b.t. fraude/vervalsing/vervanging in te schatten.

De beoordeling wordt uitgevoerd om een inschatting te maken van het mogelijke risico m.b.t. opmengen, verdunnen of vervangen van grondstoffen. Hierbij wordt er rekening gehouden met:

 • bewijs van vervangen, opmengen of verdunnen in het verleden
 • economische factoren waar het opmengen, verdunnen of vervangen aantrekkelijker door worden
 • hoe gemakkelijk toegang tot grondstoffen in de leveranciersketen is
 • hoe geraffineerd het routinematig testen op bepaalde verdunningsmiddelen is
 • de aard van de grondstoffen

De risicostudie houdt tevens rekening met mogelijke verdunningen/opmenging tijdens productieprocessen die zullen leiden tot een bedoeld financieel voordeel voor het bedrijf.

Eva Moens Consult ontwikkelde een specifieke methodiek m.b.t. risico-analyse (VACCP-methodiek). Wij delen onze kennis graag met u!

Microbiologie

Levensmiddelenmicrobiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag, de eigenschappen en het aantonen en beïnvloeden van de (ongewenste) aanwezigheid van (schadelijke) micro-organismen in voedingsproducten.

Micro-organismen zijn uitsluitend met behulp van een microscoop (of elektronen microscoop) te zien; we bestuderen in deze wetenschap meer specifiek: de bacteriën, eencellige schimmels (ofwel gisten), schimmels en virussen.

Micro-organismen in levensmiddelen hebben een grote invloed op de productie, samenstelling, kwaliteit, opslag, bewaring, houdbaarheid én veiligheid van levensmiddelen. Kort gezegd houdt de levensmiddelenmicrobioloog zich bezig met het constant verbeteren van voedingsproducten; de bijbehorende productiemethoden en houdbaarheden. We bestuderen de groei van micro-organismen in levensmiddelen alsook de intrinsieke én extrinsieke factoren die deze groei beïnvloeden zoals pH, wateractiviteit, temperatuur, gassamenstelling, ...

We delen micro-orgnismen in voedingsproducten doorgaans in volgens deze klassen:

 • nuttige micro-organismen
 • bedervers
 • hygiëne-indicatoren
 • pathogenen of ziekteverwekkende micro-organismen

Eva Moens Consult is expert in levensmiddelenmicrobiologie. Onze consultants scholen zich continu bij in deze materie, zijn vertrouwd met de nationale en EU-regelgeving en kennen de bovenwettelijke gangbare richtwaarden en normen.

We delen graag onze know-how met u teneinde de houdbaarheid van uw producten te verlengen; de juiste labo-analyses op te stellen; specificaties en klanteneisen te leren interpreteren en/of verbetermaatregelen te implementeren in uw omgeving. 

Wetgeving

De levensmiddelenwetgeving betreft voedselveiligheid en eerlijkheid in de handel van levensmiddelen voor de gehele voedselketen. 

Sinds 21 februari 2002 is de 'European General Food Law' (Verordening (EG) nr. 178/2002) van kracht. Deze Europese verordening tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de nieuwe Europese levensmiddelenwetgeving heeft geleid tot oprichting van een Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

Maar het landschap van de levensmiddelenwetgeving is véél complexer. Voedingsproducenten worden geconfronteerd met allerhande, vaak gecompliceerde, wetteksten. Binnen Europa is de levensmiddelenwetgeving in de afgelopen decennia vanuit de Europese Unie (EU) stelselmatig verder uitgebreid naar alle facetten van de levensmiddelenbereiding. Hierdoor is een zeer omvangrijke verzameling ontstaan van Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten. Deze beïnvloeden de nationale wetgeving die sterk aan veranderingen onderhevig is.

Onze experts volgen de evoluties in de warenwetgeving continu en zéér stipt op. We verdiepen ons in nieuwe regelgeving en staan paraat om alle vragen inzake wetgeving of interpretatie van wetteksten te beantwoorden.

Een vraag m.b.t. de levensmiddelenwetgeving? Aarzel niet en contacteer ons, we hebben de know-how in huis.

TESCO

Tesco is een internationaal opererende Britse supermarktketen.

Als één van de grootste detailhandelaars ter wereld, hanteert Tesco strenge kwaliteitseisen.  De Tesco Food Manufacturing Standard (TFMS) bundelt deze eisen in één lastenboek.

De standaard TFMS verwacht de hoogste niveaus van kwaliteitsborging & voedselveiligheid; de audit-trail wordt beschouwd als één van de meest rigoureuze controlecriteria en TFMS is daarom een zéér prestigieuze standaard.

Onze consultant, Sarah Laenen, heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd met deze hoogstaande norm. Zij helpt u graag verder bij al uw vragen of onduidelijkheden. 

Marks & Spencer

Levensmiddelen, exclusief geproduceerd voor Marks & Spencer, moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Voedingsproducenten moeten garanderen dat deze producten van de hoogste kwaliteit zijn en dienen de hoogste normen te garanderen.

Onze consultant, Sarah Laenen, heeft een uitgebreide expertise opgebouwd m.b.t. de eisen en lastenboeken van Marks & Spencer. Voor al uw vragen of onduidelijkheden: contacteer ons.

Andere keurmerken en lastenboeken: UTZ, RSPO, MSC, GRMS, ...

Eva Moens Consult heeft, naast bovenstaande expertise, ook een uitgebreide know-how opgebouwd rond volgende lastenboeken en normen:

 • UTZ en Rainforest Alliance: UTZ en Rainforest Alliance zijn gefusioneerd en kondigen vanaf juli 2020 een ééngemaakte standaard voor duurzame certificatie van o.a. koffie, cacao, thee, bananen, hazelnoten, ... aan. Met als missie: een wereld creëren waarin duurzame landbouw de norm is, een antwoord bieden tegen ontbossing en klimaatverandering én eerlijke handel ondersteunen
 • RSPO: Roundtable of Sustainable Palm Oil; werd opgericht in 2004 met als doel de groei en het gebruik van duurzame palmolieproducten te promoten door middel van geloofwaardige wereldwijde normen en betrokkenheid van belanghebbenden
 • MSC: MSC staat voor Marine Stewardship Council. Het is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukeurmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen.
 • ASC: Aquaculture Stewardship Council is een internationaal label voor duurzame kweekvis. Het label garandeert dat de vis geproduceerd is met respect voor het milieu en in goede arbeidsomstandigheden.
 • GRMS: de Global Red Meat Standard is een schema dat speciaal is ontwikkeld voor de vleesindustrie. Met het lastenboek worden voedselveiligheid en hoge eisen van kwaliteitsborging nagestreefd. GRMS is een GFSI erkende standaard
 • ...

 

Nieuws

Nieuw KB water

De omzetting van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184) naar het nieuwe KB water (KB 04/02/2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) werd gepubliceerd en het KB van 14/01/2002 is…

Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Nederlands allergenenbeleid van toepassing. In het beleid zijn de nieuwe referentiedosissen, de status en ook de bewoording van PAL (Precautionary Allergen Labeling) vastgelegd. In lijn met Europese inzichten en…

KB levensmiddelenhygiëne aangepast

Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne werd aangepast bij het wijzigingsbesluit van 22 januari 2024. Onder meer kreeg bijlage IV (lijst van te koelen levensmiddelen en temperatuurvoorwaarden) een update alsook…

Testimonials

Wij nodigen Eva Moens regelmatig uit voor opleidingen (etikettering, HACCP, hygiëne, ...). Eva heeft een brede kennis; denkt mee met onze organisatie en komt met praktische voorstellen en verbetermaatregelen. Ook achteraf kunnen we steeds met vragen bij haar terecht. Een echter aanrader!

Caroline Dohogne; Q-manager (Neuhaus)

Sinds ik actief werkzaam ben in de voedingsindustrie, deed ik reeds verschillende malen beroep op Eva Moens Consult voor zowel opleidingen als individuele coaching. De pragmatische aanpak is schitterend en de grondige kennis & expertise zeer groot. Men kan zich steeds verwachten aan advies op maat met directe toegevoegde waarde.

Jeroen De Bock; Quality Assurance Engineer (Puratos)

Dankzij de kennis en aanpak van Eva & haar team, beschikken wij nu over de juiste en concrete inzichten m.b.t. onze food fraude studie. Wij appreciëren de snelheid en pragmatische aanpak van Eva. Haar kennis reikt duidelijk op vele vlakken héél ver; zij kan deze bovendien op efficiënte wijze aan de man brengen. Opmerkelijk is vooral het vertrouwen dat gesteld wordt in het werk van Eva Moens Consult door onze auditoren. Een absolute aanrader!

Peter Schiettecatte; Q-manager (Delici)

Blij dat wij op ons pad Eva Moens tegen kwamen. Zij gaf een duidelijke uitleg over wat er allemaal moest gebeuren en zette stap per stap ons op weg naar een bedrijf dat in orde is op het vlak van voedselveiligheid en HACCP.

Els Van Schepdael; zaakvoeder (Bakkerij D'Elst)

Eva was een godsgeschenk met een gigantische kennis en professionaliteit maar bovenal down to earth, pragmatisch, perfect in het onderscheiden van hoofd-en bijzaak en erg betrokken op het welslagen van mijn avontuur!

Krist'l De Loose; zaakvoerder (Pastati)

De consultancy van Eva Moens is goud waard. Met de zeer gestructureerde maandelijkse sessies was het schrijven van een kwaliteitshandboek nog nooit zo eenvoudig. En dit alles in een zeer open en amicale sfeer. Bovendien heeft Eva voor elke vraag wel een antwoord wat de discussie of uitwerking van bepaalde onderwerpen heel vlot, leerrijk en dynamisch maakt. Een echte aanrader!

Lara Gorissen; R&D-manager (Puratos)

Wegens tijdsgebrek lukte het niet om FSPCA in te voeren in onze organisatie, maar samen met Eva Moens Consult hebben we op een paar dagen tijd ons kwaliteitshandboek kunnen uitbreiden en herzien. Dankzij hun efficiënte aanpak, zijn we klaar zijn voor onze volgende FSPCA audit!

De professionele aanpak raden we iedereen aan.  Kwaliteit gegarandeerd!

Sophie Van Ranst; Q-manager (Pralibel)

We zijn zeer tevreden over de jarenlange kwalitatieve service en goede ondersteuning. Daarnaast is Eva Moens Consult steeds eenvoudig bereikbaar en wordt er doortastend en efficiënt te werk gegaan. 

Kristoff, Anke en Caroline; Q-managers (Ranson)

Begin dit jaar hebben we Eva ingeschakeld voor onze jaarlijkse HACCP-opleiding voor productiemedewerkers. De reacties van onze productiemedewerkers na de opleiding waren unaniem positief. Iedereen was laaiend enthousiast. Eva is een enthousiaste lesgeefster, met kennis van zaken. Haar opleidingen zijn interactief, duidelijk en gestructureerd.

Eva beheerst de kunst om 'moeilijke' materie op een laagdrempelige, boeiende en duidelijke manier over te brengen.

Evelien Van den Bussche; Q-manager (Lily's Cakes)

2 years ago I started a position as Quality Manager. Back then I had no experience in the function and although it could have resulted on a chaotic situation, it did not, thanks to the help of Eva. Eva and her team give clear and interesting trainings, they are knowledgable in their areas and can relate to the day to day activities in the plant. Moreover, she really cares about my company and can relate to my specific needs. With the support and guidance of Eva and her team, we have been able to increase the quality in our factory considerably. And that is the goal, isn’t it?

Alma G. Flores; Quality & R&D-manager (La William)